A6-folder med infografik kring Göteborgsvädret. Underlaget består av väderdata från SMHI.

Soltimmar, regnmängd och temperaturskillnader är data som vi alla kan relatera till på olika sätt, vilket betyder att bara datan presenteras på rätt sätt kan den fascinera de flesta. I detta projekt fokuserade jag både konceptmässigt och visuellt på de kontrasterande sidorna av Göteborgsvädret; värme och sol mot kallt och blött.

You may also like

Back to Top