Formgivning av tryckta och digitala material åt Licor 43 såsom menyer, posters och instruktionsblad. 

Två olika posters/menyer för Licor 43

Exempel digitalt material för LEDskärm

You may also like

Back to Top