För Nybro kommun har jag tagit fram informationsskyltar i storformat för det naturskyddade aktivitetsområdet Svartbäcksmåla. Jag tog även fram en illustrerad karta över området som knyter an till informationsskyltarna i form av framlyfta arter, platser och områden.

You may also like

Back to Top